Siikaverkon liittymät on toteutettu valokuidulla. Valokuituverkko on nykymuotoisen tietoliikenteen ehdoton edellytys ja se takaa riittävän nopeat yhteydet myös tulevaisuudessa.

Valokuitu – maailma tulee kotiisi valonnopeudella

Valokuitu on erittäin ohut lasista valmistettu optinen johdin, jonka ytimessä tiedonsiirtoon käytettävä valo heijastuu päästä päähän. Valon taajuus on satoja terahertsejä ja laservalolla voidaan lähettää tietoa suurella kaistanleveydellä ja nopeudella. Valokuitu on tiedonsiirtokyvyltään ja ominaisuuksiltaan ylivertainen tietoliikenneyhteys – sen etuina ovat luotettavuus ja lähes rajaton kapasiteetti. Kuituverkko liittää kiinteistön osaksi verkostoitunutta maailmaa ja tuo nykyaikaiset sähköiset palvelut jokaisen ulottuville. Nopeuteen tai tiedonsiirtokykyyn ei vaikuta sijainti tai muiden samanaikaisten käyttäjien määrä.

Valokuitu on pitkäikäinen ja kaapelit kestävät vuosikymmeniä. 1970-luvulla rakennetut ensimmäiset valokuituverkot ovat edelleen toiminnassa ja niiden kapasiteetti vastaa nyt rakennettavia verkkoja. Vuosien ja vuosikymmenten saatossa tietoliikenteen määrän tarve on kasvanut ja kasvaa huimasti edelleen. Kuituverkko on mahdollista päivittää tulevaisuudessa edullisesti pelkät päätelaitteet vaihtamalla. Yleisen arvion mukaan tietoliikenteen määrä kasvaa lähivuosina kymmenkertaiseksi nykyisestä.

Valokuitu takaa riittävän nopeat yhteydet myös tulevaisuudessa. Pienen vaimennuksen ja suuren kaistaleveyden ansiosta valokuidun tiedonsiirtokyky on valtava kuparikaapeliin verrattuna. Valokuitu ei ole altis sähkömagneettisille häiriöille eikä aiheuta niitä itse. Myöskään sähköverkon tai ukkosen aiheuttamat ylijännitteet eivät häiritse kuidun toimintaa, koska lasinen kuitu ei johda sähköä. Valokuidun ylläpito on edullista ja käyttö turvallista myös tietoturvan näkökulmasta. Valokuitu ei säteile ympäristöön, joten yhteyden ylikuuluminen ja salakuuntelu on käytännössä mahdotonta.

Valokuituverkko on nykymuotoisen tietoliikenteen ehdoton edellytys. Uudet palvelut vaativat jatkossa nykyistä huomattavasti suurempia tiedonsiirtonopeuksia, joihin kuparikaapelin ominaisuudet eivät enää riitä. Liityntäverkoissa on meneillään muutos, jossa kuparikaapelit poistuvat käytöstä ja kiinteät yhteydet toteutetaan jatkossa valokuitutekniikalla.

Miksi minun tulisi kiinnostua valokuidusta?

Ajanmukainen liittymä tietoverkkoon kuuluu nykyisin jokaisen kodin ja yrityksen perusinfrastruktuuriin, kuten vesijohto, viemäri, sähkö tai lämmitysjärjestelmä. Asioiden hoitamisesta sähköisesti on tullut merkittävä osa normaalia arkea. Hyvien yhteyksien avulla saat runsaan määrän erilaisia palveluita ja toimintoja suoraan kotiisi.

Palvelut siirtyvät yhä enenevässä määrin verkkoon. Nykyiset sähköiset palvelut kehittyvät ja uusia palveluita tulee jatkuvasti lisää tarjolle. Valokuituun perustuva tietoliikenneinfrastruktuuri on ainoa luotettava pohja, joka pystyy vastaamaan tulevien sähköisten palveluiden vaatimuksiin. Jatkuvasti useampi kodin laite on yhteydessä verkkoon. Huippunopeat yhteydet mahdollistavat tulevaisuudessa palveluita, joita emme tällä hetkellä osaa edes nimetä.

Valokuituverkon rakentaminen

rakentaminen

Kuituverkko rakennetaan auraamalla tai kaivamalla kaapeli noin 70 cm:n syvyyteen teiden varsille, piha-alueella vähintään 40 cm:iin. Siikaverkko huolehtii tarvittavista kaapeleiden sijoitusluvista. Valokuituverkko tulee olemaan käytössä kymmeniä vuosia, joten kaapelireitit dokumentoidaan tarkasti jo rakennusvaiheessa. Siikaverkko on oman verkkonsa osalta velvollinen kaapelinäyttöihin pyydettäessä.

Siikaverkko tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen valokuituliittymästä. Asiakkaalle tuodaan kiinteistöön oma valokuitu käyttövalmiiksi asennettuna asiakkaan toiveiden mukaiseen paikkaan. Sikaverkko teettää kaapeliojan kaivuun ja peiton. Kiinteistönomistaja huolehtii nurmikon, istutusten, kivetysten ja mahdollisen asfaltin korjauksesta ja siistimisestä.

Mallikuva kaapelireitistä

Mallikuva kaapelireitistä

Siikaverkon urakoitsija tekee kiinteistöön läpiviennin joko poraamalla seinän läpi tai hyödyntämällä olevaa putkitusta. Kiinteistön seinään porataan noin 20 mm:n läpivientireikä viistoon 45 asteen kulmaan. Mikäli kiinteistöön on jätetty putkia, niitä voidaan käyttää. Kun kaapeli on tuotu sisälle, kuidun pää hitsataan pääterasiaan. Pääterasian läheisyyteen kytketään kuitupäätelaite, joka tarvitsee sähkövirtaa toimiakseen. Kuitupäätelaitteeseen voidaan liittää laitteet kaapelilla, ja siihen sisältyy myös langattoman verkon tukiasema. Vaihtoehtoisesti kuitupääte ja langattoman verkon tukiasema voivat olla erillisiä laitteita.

Läpivienti

Läpivienti

Minne ja miten valokuituliittymän voi hankkia?

hankkiminen

Valokuituverkkoa on rakennettu 2010-luvun aikana ympäri maata. Siikaverkon valokuituverkkoa on rakennettu tai rakenteilla Haapavedelle, Kajaaniin, Pyhännälle ja Siikalatvalle. Mikäli taloudessasi on kuitu tai kuituvaraus valmiina ja haluat ottaa siihen liittyvät palvelut käyttöön tai suunnittelet uuden liittymän hankintaa, ota yhteyttä!

Tilaa kuitu