Tiedotteet

Valokuituhanke: Pitkä mutta palkitseva matka kohti nopeampaa nettiyhteyttä

Tänään blogissamme tarkastellaan valokuituhankkeen eri vaiheita. Vaikka toivommekin kovasti, että voisimme poimia valokuidun lähikaupan hyllyltä ja napsauttaa sen toimintaan saman tien, prosessi on todellisuudessa pidempi ja pitää sisällään jo ennen rakentamista useita valmisteluvaiheita.

Tuumasta toimeen – selvitys ja suunnitelma

Valokuituhanke alkaa usein selvitysvaiheella, jossa alueella kartoitetaan kiinnostusta nopeiden yhteyksien käyttöön. Tässä yhteydessä tehdään myös alustava verkkosuunnitelma ja koostetaan kustannusarvio.

Rahoitus kuntoon

Erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä, valokuituhankkeille on mahdollista usein saada julkista rahoitusta. Julkisella rahoituksella mahdollistetaan valokuituverkon syntymistä myös alueille, joille verkkoja ei markkinaehtoisesti syntyisi. Rahoituksen hakuprosessi on monivaiheinen ja aika, joka rahoitushaun käynnistämisestä päätökseen menee, voi joissain tapauksissa venyä pitkäksikin.

Lupien hakeminen

Valokuituhankkeeseen tarvitaan lupia laidasta laitaan. Maanteiden varsille haetaan luvat ELY-keskukselta ja kunnan ylläpidossa oleville teille kunnalta. Lisäksi voidaan tarvita esimerkiksi voimajohtojen ja rautateiden risteämälupia. Kaapelin sijoittamiselle yksityisteillekin täytyy olla lupa tiekunnalta tai kiinteistön omistajilta. Hankkeeseen voi liittyä esimerkiksi laitetilojen rakentamista, jolloin tarvitaan rakennuslupia. Lupaprosessin yhteydessä voidaan tarkentaa suunniteltuja kaapelireittejä.

Mitä pihalla tapahtuu, kun valokuitu tulee?

Kaapelireitin suunnittelu kotipihalla ja laitteiden asennus

Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan kuidun reitti kiinteistöllä. Potentiaaliset kompastuskivet, kuten muut johdot tai istutukset otetaan huomioon suunnittelussa.

Suunnittelun jälkeen päästään esiasennukseen, jossa talopään kuitu tuodaan sopivaa reittiä sisälle taloon. Tässä yhteydessä asennetaan myös ulkorasia ja sisälle tulevat laitteet. Tärkeää on, että laitteiden asennuspaikan läheisyydessä on pistorasia ja edessä välittömiä esteitä, kuten lipastoja tai kirjahyllyjä.

Suunnittelusta rakentamiseen

Nyt ollaankin jo rakentamassa! Runkoverkko rakennetaan joko auraamalla tai kaivamalla. Joissain kohdissa vastaan voi tulla myös kalliota, jolloin kaapelireittiä joudutaan louhimaan. Pääosin tiet sekä tieliittymät alitetaan tunkkaamalla tai suuntaporaamalla. Kaapelin tuominen tonteille tapahtuu pääsääntöisesti runkoverkon rakentamisen yhteydessä. Kaapelien lisäksi paikoilleen asennetaan jakokaapit ja maan sisään tulevat kaapelikaivot.

Rakentamisen nopeus riippuu maastosta ja asutuksen rakenteesta. Taajamissa ja kivikkoisilla osuuksilla rakentaminen on hitaampaa. Harvaan asutuilla seuduilla hienojakoisessa maaperässä kaapelia voidaan sen sijaan saada paikoilleen nopeastikin.

Liittymän liittäminen runkoverkkoon

Kun kaapelit ovat paikoillaan, tehdään tarvittavat kuituhitsaukset. Talon päässä tämä voi tapahtua joko talon seinällä tai sisällä kiinteistössä, jos kaapeli on tuotu putkea pitkin sisälle. Lisäksi asentajat asentavat jatkokset jakokaappeihin ja kaapelikaivoihin. Kotoa laitetilaan saakka muodostuu yhtenäinen valokuitukuitureitti, jota myöten data liikkuu valonnopeasti.

Valmista tuli!

Kun liittymä on käyttöönotettavissa, asiasta ilmoitetaan tekstiviestillä. Lisäksi annetaan tarvittavat ohjeet käyttöönottoa varten. Voit ottaa yhteyden käyttöösi!

Joskus matkalla ilmenee hidasteita, joita ei aina voida ennakoida. Vaikka valokuituhanke onkin pitkä ja monivaiheinen projekti, lopputuloksena on kuitenkin nopea, luotettava ja häiriötön nettiyhteys, joka on vaivan ja odottamisen arvoinen.

0

You must be logged in to post a comment.