Tiedotteet

Kutsu Osuuskunta Siikaverkon varsinaiseen kokoukseen

Osuuskunta Siikaverkon varsinainen kokous pidetään maanantaina 3.6.2024 klo 18.00 Siikaholvissa, os. Härmäntie 2, Kestilä (entinen osuuspankin talo). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teams-sovelluksen avulla.

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 30.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen info@siikaverkko.fi. Teams-linkki etäyhteydellä osallistumista varten lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta.

Osuuskunnan sääntöjen 19 §:n mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan sääntöjen 4 §:n mukaan jäsenyys alkaa, kun liittymishakemus on hyväksytty ja osuusmaksu maksettu. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
 • määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle varajäsen
 • valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
 • valitaan joko vähintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
 • päätetään hallituksen esityksestä lisäosuuksien merkitsemisehdoista ja myönnetään hallitukselle valtuutus
  lisäosuuksien merkitsemisestä
 • päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista
 • valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu
 • päätetään osuuskunnan kokouksen kutsun toimitustavasta.

Tervetuloa!

Siikalatvalla 20.5.2024
OSUUSKUNTA SIIKAVERKKO
Hallitus

0

You must be logged in to post a comment.