Tiedotteet

Kutsu Siikaverkko Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään tiistaina 30.6.2020 klo 18.00 Gananderin koulun ruokalassa (Sandelsintie 4, Rantsila).

Osuuskunnan sääntöjen § 16 mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
 6. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja korvaukset.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle varajäsen.
 9. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
 10. Valitaan joko vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 11. Päätetään hallituksen esityksestä lisäosuuksien merkitsemisehdoista ja myönnetään hallitukselle valtuutus lisäosuuksien merkitsemisestä.
 12. Päätetään osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta. Esitetyt sääntömuutokset ovat liitteenä.
 13. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
 14. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.
 15. Päätetään osuuskunnan kokouksen kutsun toimitustavasta.

Tervetuloa!

Siikalatvalla 11.6.2020
SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA
Hallitus

0

You must be logged in to post a comment.