Tiedotteet

Kutsu Siikaverkko Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään etäyhteydellä Teams-sovelluksen avulla tiistaina 22.6.2021 klo 18.00.

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 17.6.2021 sähköpostitse osoitteeseen info@siikaverkko.fi.

Osuuskunnan sääntöjen 19 § mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
 6. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja korvaukset.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle varajäsen.
 9. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
 10. Valitaan joko vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 11. Päätetään hallituksen esityksestä lisäosuuksien merkitsemisehdoista ja myönnetään hallitukselle valtuutus lisäosuuksien merkitsemisestä.
 12. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
 13. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.
 14. Päätetään osuuskunnan kokouksen kutsun toimitustavasta.

Tervetuloa!

Siikalatvalla 4.6.2021
SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA
Hallitus

0

You must be logged in to post a comment.