Tiedotteet

Kutsu Siikaverkko Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään torstaina 8.6.2023 klo 18.00 Vuolijoen pankkitalossa (Kajaanintie 2, Vuolijoki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teams-sovelluksen avulla.

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 5.6.2023 sähköpostitse osoitteeseen info@siikaverkko.fi. Teams-linkki etäyhteydellä osallistumista varten lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta.

Osuuskunnan sääntöjen 19 § mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan sääntöjen 4 §:n mukaan jäsenyys alkaa, kun liittymishakemus on hyväksytty ja osuusmaksu maksettu. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.
 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
 6. Päätetään osuuspääoman alentamisesta varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman
  rahastoon.
 7. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja korvaukset.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hänelle varajäsen.
 10. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
 11. Valitaan joko vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 12. Päätetään hallituksen esityksestä lisäosuuksien merkitsemisehdoista ja myönnetään hallitukselle valtuutus lisäosuuksien merkitsemisestä.
 13. Päätetään osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta. Esitetyt sääntömuutokset ovat liitteenä.
 14. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
 15. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.
 16. Päätetään osuuskunnan kokouksen kutsun toimitustavasta.

Tervetuloa!

Kestilässä 25.5.2023
SIIKAVERKKO OSUUSKUNTA
Hallitus

0

You must be logged in to post a comment.