Tiedotteet

Siikaverkko ja Cinia käynnistävät Haapaveden kaupungin kattavan valokuituhankkeen

Siikaverkko Osuuskunta kilpailutti alkuvuonna Haapaveden valokuituhankkeen. Kilpailutuksen voitti Cinia Oy.

Hankkeessa rakennetaan valokuituverkko kokonaisurakkana Haapaveden kaupungin alueelle ja sen sopimuksellinen arvo on noin 7 miljoonaa euroa. Hanke ulottuu osin Nivalan kaupungin puolelle.

Hanketoteutuksen valmistelevat työt on aloitettu. Rakentaminen käynnistyy kevään 2023 aikana. Haapaveden pohjoisissa ja läntisissä osissa sekä osassa taajamaa verkko valmistuu pääosin vuonna 2023. Rakentaminen jatkuu vuonna 2024 itäisiin ja eteläisiin kyliin.

Hanke parantaa tuntuvasti nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta koko Haapaveden kaupungin alueella, joka on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla yksi laajimmista alueista, jossa valokuitusaatavuus on vähäistä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Päivi Ollilan mukaan Haapaveden kaupunki odottaa innolla valokuituverkon valmistumista, sillä nopeilla ja varmoilla verkkoyhteyksillä on erittäin suuri merkitys niin yrityksille kuin asukkaille.

Valokuituverkko parantaa hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden saatavuutta

— Etätyöskentelymahdollisuuksien parantuessa perheillä on mahdollisuus jäädä asumaan Haapavedelle tai muuttaa tänne tekemään paikkariippumatonta työtä. Hyvinvointialueella kehitettävien digitaalisten palveluiden saatavuuden kannalta valokuituverkko on ensiarvoisen tärkeä ja toivonkin, että ihmiset tarttuvat mahdollisuuteen hankkia liittymä. Eikä sovi unohtaa nuorisoa, myös kouluissa digitaalisuus lisääntyy eikä kotonakaan kaista lopu kesken, kun perheenjäsenet istahtavat yhtä aikaa eri ruutujen ääreen, Ollila toteaa. 

Alueiden markkinointi ja myynti on käynnistynyt jo aiemmin. Hankkeessa toteutetaan kaikkiaan noin 500 km valokuituverkkoa ja yli 1 000 liittymää. Liittymiä voidaan toteuttaa enemmänkin kysynnästä riippuen.

— Haapaveden kattava hanke on Siikaverkolle luonnollista jatkumoa viime vuosien laajennusinvestoinneille, joissa valokuituverkkoa on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Haapaveden kaupungin valokuitusaatavuus paranee valtakunnan eturiviin. Ylivertaiset tietoliikenneyhteydet luovat aivan uudenlaisia elämisen ja työnteon mahdollisuuksia alueen taajamiin ja syrjäisiinkin kyliin, Siikaverkko Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Marttila kuvaa.

Cinia vastaa verkkokokonaisuuden toteuttamisesta. Työkokonaisuuteen sisältyy muun muassa urakointityöt, liittymien asennus ja käyttöönotto, materiaalien ja sijoituslupien hankkiminen ja projektin dokumentointi.

— Siikaverkko on upea esimerkki vastuullisesti toimivasta ja kannattavasti kasvavasta valokuitutoimijasta. On tärkeää, että valokuituverkkoja rakennetaan Suomessa myös digitaalisen tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmista. Siikaverkon kanssa syvenevä yhteistyö on mieluista ja kokoluokaltaan varsin huomattavaa, kertoo kuituverkkoliiketoiminnan johtaja Hanne Nyman Cinialta.

Lisätietoja:

Hanne Nyman
Johtaja
Kuituverkkoratkaisut -liiketoiminta
Cinia Oy
044 445 7610
hanne.nyman@cinia.fi

Juhani Marttila
Hallituksen puheenjohtaja
Siikaverkko Osuuskunta
040 560 0529
juhani.marttila@siikaverkko.fi

Siikaverkko Osuuskunta on paikallinen, jäsentensä omistama seutuverkkoyritys Haapaveden, Kajaanin, Pyhännän ja Siikalatvan alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Osuuskunta tuo toiminta-alueensa asukkaille ja yhteisöille nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet tasavertaisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Vuodesta 2014 lähtien Siikaverkko on rakentanut tai rakentamassa toimialueelleen jo noin 2 000 km valokuituverkkoa. www.siikaverkko.fi

Cinia Oy tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. www.cinia.fi

0

You must be logged in to post a comment.