Tiedotteet

Siikaverkko ja Cinia käynnistävät merkittävän valokuituhankkeen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Siikaverkko Osuuskunta kilpailutti kesäkuussa merkittävän ylimaakunnallisen valokuituhankkeen, joka sijoittuu Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Cinia Oy:n Alueelliset kuituverkkoratkaisut -liiketoiminta voitti kilpailutuksen tekemällään tarjouksella.

Hanke käsittää valokuitu-urakointia kokonaisurakkana Kajaanin kaupungin ja Pyhännän kunnan alueilla. Hankkeen sopimuksellinen arvo on kaikkiaan noin 6,2 miljoonaa euroa.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät valmistelevat työt on aloitettu. Rakentaminen käynnistyy elokuun 2021 aikana. Pyhännän hanke ja Kajaanin I hanke valmistuvat syyskuuhun 2022 mennessä. Kajaanin II hankkeen tukihakemus on vireillä ja sen toteutusaikataulu varmistuu lopullisen tukipäätöksen myötä.

Alueiden markkinointi ja myynti on käynnistynyt jo aiemmin. Hankkeessa toteutetaan kaikkiaan yli 700 km valokuituverkkoa ja 750 kiinteistöliittymää. Liittymiä voidaan toteuttaa enemmänkin kysynnästä riippuen. Hanke parantaa tuntuvasti nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta kahden maakunnan alueella.

—Siikaverkolle kyseessä on erittäin merkittävä laajennusinvestointi. Hankkeen myötä osuuskunnan asiakkuuksien määrä miltei kaksinkertaistuu ja toimialue laajenee kahden maakunnan alueelle. Pyhännän kunnan sekä Vuolijoen ja muiden Kajaanin kaupungin läntisten ja eteläisten kylien valokuitusaatavuus paranee valtakunnan eturiviin. Ylivertaiset tietoliikenneyhteydet luovat aivan uudenlaisia elämisen ja työnteon mahdollisuuksia alueen taajamiin ja syrjäisiinkin kyliin, Siikaverkko Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Marttila kuvaa.

Cinia vastaa verkkokokonaisuuden toteuttamisesta. Työkokonaisuuteen sisältyy muun muassa urakointityöt, liittymien asennus ja käyttöönotto, materiaalien sekä laitteiden suunnittelu ja hankinta, sijoituslupien hankkiminen sekä projektin valvonta, seuranta, dokumentointi ja raportointi.

—Siikaverkko on upea esimerkki vastuullisesti toimivasta ja kannattavasti kasvavasta valokuitutoimijasta. On tärkeää, että valokuituverkkoja rakennetaan Suomessa myös digitaalisen tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmista. Cinialle Siikaverkon kanssa syvenevä yhteistyö on mieluista ja kokoluokaltaan varsin huomattavaa, kertoo verkon toteutusyksikön johtaja Hanne Nivala Cinialta.

Lisätietoja:

Hanne Nivala
Johtaja, Verkon toteutus
Alueelliset kuituverkkoratkaisut -liiketoiminta
Cinia Oy
044 445 7610
hanne.nivala(a)cinia.fi

Juhani Marttila
Hallituksen puheenjohtaja
Siikaverkko Osuuskunta
040 560 0529
juhani.marttila(a)siikaverkko.fi

Siikaverkko Osuuskunta on paikallinen, jäsentensä omistama seutuverkkoyritys Haapaveden, Kajaanin, Pyhännän ja Siikalatvan alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Osuuskunta tuo toiminta-alueensa asukkaille ja yhteisöille nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet tasavertaisesti ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Vuodesta 2014 lähtien Siikaverkko on rakentanut tai rakentamassa toimialueelleen jo noin 1 500 km valokuituverkkoa. www.siikaverkko.fi

Cinia Oy tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä.

Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. www.cinia.fi

0

You must be logged in to post a comment.