Tiedotteet

Valokuitua Haapavedelle

Siikaverkko Osuuskunta käynnistää Valokuitua Haapavedelle! -selvitys- ja tiedotushankkeen. Hankkeen tavoitteena on asukkaiden, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Haapaveden kaupungin alueella. Tarkoituksena on selvittää kotitalouksien ja yritysten valokuidun kysyntä sekä mahdollisuudet toteuttaa valokuituverkko Haapaveden kaupungin alueelle.

Valokuidun kautta nettiyhteys on erittäin nopea ja toimintavarma. Valokuituyhteyden nopeus on jopa 1000 Mbps tai enemmän. Valokuidussa tiedonsiirto tapahtuu tasaisesti ilman viivettä. Myös tulevaisuuden mobiiliverkot edellyttävät tiheän valokuituverkon taustalleen.

Lisää vetovoimaa alueelle

Poikkeusaika on osoittanut, miten moni työ onnistuu etänä ja kuinka etätöiden ja -opiskelun määrä on nopeassa ajassa kasvanut räjähdysmäisesti. Luotettavan ja toimintavarman valokuituliittymän avulla netin pätkimisestä ei tarvitse huolehtia, sillä valokuituverkko ei kuormitu eikä sen laatuun vaikuta sää tai kotitalouden maantieteellinen sijainti. Näin voi luottaa nettiyhteyden toimivuuteen joka hetki ja joka tilanteessa. Valokuituverkko lisää maaseudun vetovoimaa, tukee elinkeinoja sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen luomisen. Valokuituyhteydestä on suoraa hyötyä yritysten kilpailukykyyn, kannattavuuteen, tuottavuuteen ja toiminnan laadun parantamiseen.

Kestävän kehityksen näkökulmat

Valokuitu mahdollistaa verkon kautta tarjolla olevien palveluiden tasavertaisen hankkimisen ja käyttämisen kestävän kehityksen arvojen mukaisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Liikennöinti vähenee pitkien etäisyyksien alueilla, ja etäasiointi, etäopiskelu, etähoiva sekä etätyöskentely mahdollistuvat. Ihmisten ja alueiden väliset yhteydet saadaan tasa-arvoisiksi.

Hankkeesta tiedottaminen

Tiedotustilaisuuksia järjestetään lähellä kohderyhmää koronarajoitukset huomioon ottaen. Tavoitteena on kerätä ja kouluttaa paikallisia kuituaktiiveja. Lisäksi järjestetään kuituklinikoita, joissa asiantuntijat vastaavat kysymyksiin valokuidusta. Kuituklinikoita voidaan järjestää niin Facebook-livenä kuin myös paikan päällä kokoontuen. Hankkeesta tiedotetaan paikallisissa sähköisissä ja paperisissa medioissa sekä Siikaverkon Facebook– ja nettisivuilla. Asukkaiden ja kesäasukkaiden saavuttamiseksi mahdollisimman laajasti avaintekijänä on tiivis yhteistyö alueen yhdistysten ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa.

Voit varata oman liittymäsi jo tänään hankesivuiltamme. Liittymästä on iloa vähintään 50 vuotta eteenpäin! Lue lisää hankesivultamme!

Lisätietoja: Jukka-Pekka Kivioja, jukka-pekka.kivioja@siikaverkko.fi, puh. 040 551 0697

0

You must be logged in to post a comment.