Tiedotteet

Etätyön suosio jatkuu ja se näkyy myös Siikaverkossa!

Finnet-liitto teetti tutkimuksen valokuidusta ja verkkoyhteyksistä maaliskuussa 2021. Kohderyhmänä olivat 15-79-vuotiaat suomalaiset. Kaksi kolmasosaa vastaajista aikoo jatkaa etätöiden tekemistä useammin verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaa. Tutkimuksessa selvisi myös se, että valokuituyhteyden käyttäjillä on vähiten häiriöitä verkkoyhteyksissään.

Valokuituyhteys mahdollistaa etätyön

Tutkimuksessa selvisi, että kahden kolmasosan mielestä etenkin valokuituyhteys tekee etätyön tekemisen mahdolliseksi. Tulevaisuudessa etätyö, liikkuva työ ja monipaikkainen työ lisääntyvät. Digitalisaatio synnyttää uusia työtehtäviä. Uuden työaikalain mukaan työt voi tehdä työpaikalla, kotona tai jossakin muualla, vaikkapa kahvilassa. Etätyö kuuluu nyt aidosti työaikalain säännösten piiriin.

Etätyö on lisääntynyt voimakkaasti ja siitä on tullut niin sanottu uusi normaali. Työterveyslaitoksen vuonna 2020 tekemän kyselyn mukaan 42 % suomalaisista oli tehnyt koronan takia enemmän etätöitä kuin ennen (Miten Suomi voi? -kysely).

”Siikaverkon toiminta-alueella etätyön mahdollisuudet ovat erinomaiset: nopeat ja vakaat yhteydet ovat saatavilla miltei jokaiseen kotitalouteen. Koronavuoden aikana useat uudet asiakkaat ovat maininneet etätyön tärkeänä tekijänä valokuituliittymän hankintapäätökseen. Monet ovat vaihtaneet myös liittymätyypin entistä nopeammaksi. Usein etätöitä tehdään myös mökiltä, ja Siikaverkolla on tarjolla alueen vapaa-ajan asunnoille kuukausimaksuiltaan edullisempi mökkiliittymä osa-aikaista liittymätarvetta varten”, Siikaverkko Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Marttila kertoo.

On siis tärkeää, että laadukkaat nettiyhteydet löytyvät yhä useammasta paikasta. Valokuituverkon avulla yhteydet saadaan kuntoon kodeissa, taloyhtiöissä ja yrityksissä.

”Mie tehen työt sielä missä satun olemhan, etätyö on minun arki”

Siikaverkko Osuuskunnan asiantuntijalle Teemu Lenkolalle etätyön tekeminen on arkipäivää. Hänen työhönsä kuuluu olla saavutettavissa missä tahansa.

”Mulla on siinä onnellinen tilanne, että mie asun rivitalossa, missä taloyhtiö päätti liittyä kuithun. Suurimpana tekijänä oli, että kaikki näki sen tulevaisuuvessa vieläki tärkeämmäksi mitä se nyt on. Luotettavat yhteydet, on perusta sille, että taloyhtiö on tulevaisuuvessakin houkutteleva paikka asua. Mie itte tosihan tehen työni käytännössä täysin etänä. Sen takia mulle oli tärkeä, sekä kotona että mökillä on semmonen nettiyhteys, mihin voi luottaa säällä ko säällä. Silloin ainoa ratkasu on valokuitu. Ilman kunnollisia yhteyksiä mie olisin sidottuna yhthen ja tiethyn paikhan, nyt mie voin tehhä työt justhin sieltä missä mie haluan vain olla”, Teemu Lenkola kertoo.
Valokuituliittymä mahdollistaa töiden ja harrastamisen yhdistämisen yllättävälläkin tavalla.

”Mökki mulla on Kittilässä ja olen sielä paljon etenki syksysin, koska mettästyskoirat ja niijen kasvatus on mulle tärkeä harrastus. Nyt ko sielläki on meillä valokuitu, ei ole mithän tekosyitä olla olematta sielä syksyisin, vaan työt saa hoijettua sieltäki. Eli voisin sanoa kuijjun parantanhen ainaki minun elämänlaatua huomattavasti. Valokuijjun paras puoli nopeuven ja sen laajennettavuuen lisäksi ehottomasti toimintavarmuus”, Lenkola luettelee valokuidun etuja.

”Oman näkemyksen mukhan, nyt ko korona väistyy, on etätyöt tulhe jääjäkshen. Se tuo meile kaikile varmasti myös laatua siihen omhan arkhen! Kunnon netti on etä- tai erätyössä se tärkein asia”, Teemu Lenkola toteaa vielä lopuksi.


 

Valokuituyhteyden edut etätöissä:

  1. Valokuituyhteys ei pätki videopalaverien aikana.
  2. Kuvan- ja äänenlaatu pysyvät vakiona.
  3. Suurienkin tiedostojen lataus ja lähetys on nopeaa.
  4. Yhteys toimii mainiosti myös silloin, kun samalla yhteydellä on useampi käyttäjä.
  5. Nopeus on tasalaatuinen kellonajasta riippumatta.

Valokuituyhteydestä on myös iloa vapaa-aikana. 60 % tutkimukseen vastaajista totesi valokuiden lisäävän elämänlaatua ja 63 % oli sitä mieltä, että se helpottaa yhteydenpitoa ystäviin ja tuttaviin.

Tutustu Siikaverkon uusiin hankkeisiin hankekohtaisilla sivuilla:

Valokuitua Pyhännälle! https://siikaverkko.fi/pyhanta/

Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! https://siikaverkko.fi/kajaani/

Valokuitua Haapavedelle! https://siikaverkko.fi/haapavesi/

Lähteet:

https://www.finnet.fi/etatyon-suosio-jatkuu/
https://www.finnet.fi/valokuitu-takaa-sujuvan-etatyon/
https://www.ttl.fi/koronakevaan-aikana-suomalaisten-tyohyvinvointi-jopa-parani/

0

You must be logged in to post a comment.