Author Archive

Huoltokatko Lamulla 24.10.

Pyhännän valokuituverkon rakentamistöihin liittyvä huoltokatko vaikuttaa Piippolan Lamun alueen yhteyksiin. Lamun alueen yhteyksissä on katkoja maanantaina 24.10. klo 8–16:n välisenä aikana.

Katko koskee seuraavia osoitteita:

  • Kettulanperäntie 1–315
  • Lamuntie 1–377
  • Museotie 1395–1828
  • Vähälamuntie 1–461.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Lue lisää →
0

Siikaverkko rakentaa Haapavedelle kattavan valokuituverkon

Siikaverkko rakentaa Haapavedelle kattavan valokuituverkon. Hankealue kattaa osan myös Nivalan Sarjankylästä.

Kyläverkkotukipäätös Haapaveden pohjoisten ja läntisten kylien valokuituverkon rakentamiseen saatiin keväällä 2022. Lisäksi Haapaveden muiden alueiden osalta Pohjois-Pohjamaan liitto valitsi juhannuksen alla Siikaverkon valokuituverkon toteuttajaksi, minkä myötä Haapaveden muille alueille on saatavissa tukea Traficomin kautta.

Rakentamisen valmistelevia toimia tehdään parhaillaan. I vaihe (Haapaveden pohjoiset ja läntiset kylät sekä Sarjankylä) valmistuu suunnitelman mukaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja II vaihe (taajama sekä itäiset ja eteläiset kylät) vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lue lisää hankkeesta ja ...

Lue lisää →
0

Liittymänopeudet nousivat

Meillä on hyviä uutisia!

Nostimme Siikaverkko Super 200/200 -liittymän nopeudeksi 500/500 Mbit/s. Käyttömaksu säilyy ennallaan (45,90 €/kk). Asiakkaanamme sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska päivitys on astunut voimaan automaattisesti. Uudet hinnat ovat näkyvillä myös tilauslomakkeissamme. Rakenteilla ja suunnitteilla olevilla alueilla uusi hinta ja tuotteistus koskee kaikkia jo tehtyjä tilauksia ilman erillisiä toimenpiteitä. Uudet hinnat koskevat myös meneillään olevia määräaikaisuuksia.

Uusissa liittymissä sopimukset ovat määräaikaisia 24 kk, jonka jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina.

Lue lisää →
0

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään etäyhteydellä Teams-sovelluksen avulla torstaina 23.6.2022 klo 18.00.

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 20.6.2022 sähköpostitse osoitteeseen info@siikaverkko.fi.

Osuuskunnan sääntöjen 19 § mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.
  4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen ...
Lue lisää →
0

Myönteinen tukipäätös Haapaveden valokuituverkon 1. vaiheen rakentamiseen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Siikaverkko Osuuskunnalle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 1,35 miljoonaa euroa tukea valokuituverkon rakentamiseen Haapaveden pohjoisille ja läntisille kylille. Hankealue kattaa myös osan Sarjankylästä Nivalan puolella.

Tukipäätöksen myötä koko Haapaveden kattavan valokuituverkon toteuttaminen otti merkittävän askeleen eteenpäin. Pohjoisten ja läntisten kylien valokuituhanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Sähköiset palvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat jatkuvasti. Laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä maaseudun yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus ja alueen elinvoima turvataan. Ylivertaiset tietoliikenneyhteydet luovat aivan uudenlaisia elämisen ja työnteon mahdollisuuksia alueen taajamiin ja syrjäisiinkin kyliin. Yhteydet rakennetaan valokuidulla, joka on ...

Lue lisää →
0

Siikaverkko Osuuskunnan tulos vuonna 2021 vahva

Siikaverkko Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2021 oli 408 000 euroa ja tulos ennen veroja 101 000 euroa ylijäämäinen. Tase kasvoi 3,4 miljoonaan euroon.

– Hyvä tulos antaa selkänojaa meneillään olevien laajennusinvestointien toteuttamiseen, mikä palvelee myös nykyisen jäsenistön etuja. Uusien hankkeiden myötä Siikaverkon toiminta on parhaillaan kasvamassa uuteen kokoluokkaan. Huippunopeiden ja käyttövarmojen tietoliikenneyhteyksien kysyntä on jatkuvasti kasvanut niin kodeissa, yrityksissä kuin mökeilläkin. Olemme iloisia, että voimme tarjota yhä useammalle valokuitua ja tämän myötä vahvistaa alueiden elinvoimaa, toteaa osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Marttila.

Osuuskunta rakentaa ...

Lue lisää →
0

Kajaven suurjännitevian vaikutukset Kestilässä ja Pyhännällä

Kajaven suurjänniteverkon vian vuoksi keskiviikkona 12.1. valokuituverkon asiakaspäätelaitteita on rikkoutunut Kestilässä ja Pyhännällä. Siikaverkon omiin laiteasemiin sähköverkon vika ei ole aiheuttanut häiriöitä.

Päätelaitteet ovat asiakkaan omistuksessa ja vastuulla. Kajaven verkon vikaan liittyvien vaurioiden korvaustapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä Kajaveen heidän ohjeistuksensa mukaisesti.

Suosittelemme päätelaitteiden ja muiden herkkien elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden, yhdistämistä UPS-laitteen kautta, mikä suojaa sekä sähkökatkoilta että virtapiikeiltä. Ks. laitteiden ukkos- ja ylijännitesuojaus.

Siikaverkko toimittaa ja asentaa tarvittaessa korvaavia päätelaitteita vikaantuneiden tilalle. Siikaverkon tekninen tuki palvelee numerossa 09 6829 6010 ...

Lue lisää →
0

Uusi toimija Karelnet Oy tarjoaa valokuitua Outokummussa

Pohjois-Karjalaan on perustettu uusi valokuitutoimija Karelnet Oy. Karelnet tarjoaa huippunopeita valokuituyhteyksiä Outokummun alueella.

Karelnet Oy tavoittelee laaja-alaisen valokuituhankkeen käynnistymistä Outokummussa. Valokuituliittymän hinta asiakkaille on 99 euroa. Asiakas voi valita käyttöön 200 tai 1000 megan symmetrisen yhteyden. Huippunopeaan 1000 megan yhteyteen kuuluu IPTV-palvelu, joka mahdollistaa television teräväpiirtokanavat. Mökeille ja taloyhtiöille on tarjolla myös 100 megan yhteydet. Nyt tarjottavat yhteysnopeudet ovat merkittävästi paremmat kuin mitä Outokummussa on ollut tarjolla tähän saakka.

Kuituliittymän voi varata osoitteessa www.karelnet.fi. Karelnetin tavoitteena on käynnistää verkon rakentaminen, kun ...

Lue lisää →
0

Julkinen kuuleminen 4.11.–7.12.2021 valokuituverkon rakentamisesta Haapaveden kaupunkiin

Siikaverkko Osuuskunta suunnittelee valokuituverkon rakentamista alueelle, joka sijoittuu pääosin Haapaveden kaupungin länsi- ja pohjoispuolisiin osiin. Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, joilla tarjotaan vähintään 100 Mbit/s:n symmetrisiä laajakaistayhteyksiä. Yhteysnopeudet ovat nostettavissa 10 000 Mbit/s:iin asti. Hankkeeseen haetaan tukea EU:n maaseutuohjelman elpymisvaroista. 

Kuulutuksen nähtävillä pito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.11.–7.12.2021 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/kuulutukset ja Siikaverkko Osuuskunnan verkkosivuilla osoitteessa https://siikaverkko.fi/kuuleminen-haapavesi/.

Ilmoitus

Ne operaattorit, joita tämä ilmoitus koskee, voivat tehdä ilmoituksen asiasta. Määräaika ilmoituksen jättämiselle on 7.12.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoitus pyydetään toimittamaan sähköpostitse ...

Lue lisää →
0
Page 1 of 5 12345