Author Archive

Kutsu Siikaverkko Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään torstaina 8.6.2023 klo 18.00 Vuolijoen pankkitalossa (Kajaanintie 2, Vuolijoki). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teams-sovelluksen avulla.

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 5.6.2023 sähköpostitse osoitteeseen info@siikaverkko.fi. Teams-linkki etäyhteydellä osallistumista varten lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta.

Osuuskunnan sääntöjen 19 § mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan sääntöjen 4 §:n mukaan jäsenyys alkaa, kun liittymishakemus on hyväksytty ja osuusmaksu maksettu. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi ...

Lue lisää →
0

Siikaverkko ja Cinia käynnistävät Haapaveden kaupungin kattavan valokuituhankkeen

Siikaverkko Osuuskunta kilpailutti alkuvuonna Haapaveden valokuituhankkeen. Kilpailutuksen voitti Cinia Oy.

Hankkeessa rakennetaan valokuituverkko kokonaisurakkana Haapaveden kaupungin alueelle ja sen sopimuksellinen arvo on noin 7 miljoonaa euroa. Hanke ulottuu osin Nivalan kaupungin puolelle.

Hanketoteutuksen valmistelevat työt on aloitettu. Rakentaminen käynnistyy kevään 2023 aikana. Haapaveden pohjoisissa ja läntisissä osissa sekä osassa taajamaa verkko valmistuu pääosin vuonna 2023. Rakentaminen jatkuu vuonna 2024 itäisiin ja eteläisiin kyliin.

Hanke parantaa tuntuvasti nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta koko Haapaveden kaupungin alueella, joka on tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla yksi laajimmista alueista, jossa valokuitusaatavuus ...

Lue lisää →
0

Siikaverkon liiketoiminta ja tulos kasvoivat vuonna 2022

Siikaverkko Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2022 oli 564 000 euroa ja tulos verojen jälkeen 97 000 euroa ylijäämäinen. Tase kasvoi 4,8 miljoonaan euroon.

– Hyvä tulos vahvistaa Siikaverkon mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Toiminnan laajuus kasvaa lähivuosina edelleen voimakkaasti. Valokuidun kysyntä ja valokuitutietoisuus on lisääntynyt, ja usein vakituisten asuntojen lisäksi myös vapaa-ajan asunnoille otetaan valokuituyhteyksiä esimerkiksi etätöitä mahdollistamaan, kertoo osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Marttila.

Koko Pyhännän kunnan kattava valokuituverkko on parhaillaan valmistumassa. Vuoden 2023 loppuun mennessä Siikaverkon huippunopeat yhteydet ovat käytössä kaikissa Kajaanin kaupunkialueen länsi- ...

Lue lisää →
0

Huoltokatko Lamulla 24.10.

Pyhännän valokuituverkon rakentamistöihin liittyvä huoltokatko vaikuttaa Piippolan Lamun alueen yhteyksiin. Lamun alueen yhteyksissä on katkoja maanantaina 24.10. klo 8–16:n välisenä aikana.

Katko koskee seuraavia osoitteita:

  • Kettulanperäntie 1–315
  • Lamuntie 1–377
  • Museotie 1395–1828
  • Vähälamuntie 1–461.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Lue lisää →
0

Siikaverkko rakentaa Haapavedelle kattavan valokuituverkon

Siikaverkko rakentaa Haapavedelle kattavan valokuituverkon. Hankealue kattaa osan myös Nivalan Sarjankylästä.

Kyläverkkotukipäätös Haapaveden pohjoisten ja läntisten kylien valokuituverkon rakentamiseen saatiin keväällä 2022. Lisäksi Haapaveden muiden alueiden osalta Pohjois-Pohjamaan liitto valitsi juhannuksen alla Siikaverkon valokuituverkon toteuttajaksi, minkä myötä Haapaveden muille alueille on saatavissa tukea Traficomin kautta.

Rakentamisen valmistelevia toimia tehdään parhaillaan. I vaihe (Haapaveden pohjoiset ja läntiset kylät sekä Sarjankylä) valmistuu suunnitelman mukaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja II vaihe (taajama sekä itäiset ja eteläiset kylät) vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lue lisää hankkeesta ja ...

Lue lisää →
0

Liittymänopeudet nousivat

Meillä on hyviä uutisia!

Nostimme Siikaverkko Super 200/200 -liittymän nopeudeksi 500/500 Mbit/s. Käyttömaksu säilyy ennallaan (45,90 €/kk). Asiakkaanamme sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska päivitys on astunut voimaan automaattisesti. Uudet hinnat ovat näkyvillä myös tilauslomakkeissamme. Rakenteilla ja suunnitteilla olevilla alueilla uusi hinta ja tuotteistus koskee kaikkia jo tehtyjä tilauksia ilman erillisiä toimenpiteitä. Uudet hinnat koskevat myös meneillään olevia määräaikaisuuksia.

Uusissa liittymissä sopimukset ovat määräaikaisia 24 kk, jonka jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina.

Lue lisää →
0

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous

Siikaverkko Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään etäyhteydellä Teams-sovelluksen avulla torstaina 23.6.2022 klo 18.00.

Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään 20.6.2022 sähköpostitse osoitteeseen info@siikaverkko.fi.

Osuuskunnan sääntöjen 19 § mukaisesti jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen ja kullakin jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
  2. Todetaan kokouksen kutsun sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.
  4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen ...
Lue lisää →
0

Myönteinen tukipäätös Haapaveden valokuituverkon 1. vaiheen rakentamiseen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Siikaverkko Osuuskunnalle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 1,35 miljoonaa euroa tukea valokuituverkon rakentamiseen Haapaveden pohjoisille ja läntisille kylille. Hankealue kattaa myös osan Sarjankylästä Nivalan puolella.

Tukipäätöksen myötä koko Haapaveden kattavan valokuituverkon toteuttaminen otti merkittävän askeleen eteenpäin. Pohjoisten ja läntisten kylien valokuituhanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Sähköiset palvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat jatkuvasti. Laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä maaseudun yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus ja alueen elinvoima turvataan. Ylivertaiset tietoliikenneyhteydet luovat aivan uudenlaisia elämisen ja työnteon mahdollisuuksia alueen taajamiin ja syrjäisiinkin kyliin. Yhteydet rakennetaan valokuidulla, joka on ...

Lue lisää →
0

Siikaverkko Osuuskunnan tulos vuonna 2021 vahva

Siikaverkko Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2021 oli 408 000 euroa ja tulos ennen veroja 101 000 euroa ylijäämäinen. Tase kasvoi 3,4 miljoonaan euroon.

– Hyvä tulos antaa selkänojaa meneillään olevien laajennusinvestointien toteuttamiseen, mikä palvelee myös nykyisen jäsenistön etuja. Uusien hankkeiden myötä Siikaverkon toiminta on parhaillaan kasvamassa uuteen kokoluokkaan. Huippunopeiden ja käyttövarmojen tietoliikenneyhteyksien kysyntä on jatkuvasti kasvanut niin kodeissa, yrityksissä kuin mökeilläkin. Olemme iloisia, että voimme tarjota yhä useammalle valokuitua ja tämän myötä vahvistaa alueiden elinvoimaa, toteaa osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Marttila.

Osuuskunta rakentaa ...

Lue lisää →
0
Page 1 of 5 12345